شنبه 26 آبان ماه 1397
Untitled 6

جهت مشاهده فعاليتهاي سالهاي گذشته اين واحد مي توانيد به قسمت آرشيو مراجعه نماييد

عملكرد امور آب و خاک در سال زراعي 96-95

از جمله وظايف آن: مطالعه و برنامه ريزي عمليات اصلاح مسير ، پوشش انهار سنتي ، مرمت ، لايروبي و نگهداري قنوات ، احداث زهکشهاي انتقال آبهاي سطحي مازاد ، انجام عمليات اجراي پروژه هاي فرعي آبياري ، زهکشي مهار آبهاي سطحي با اجراي بندهاي انحرافي و سدهاي مخزني ، تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي ، مديريت آب در مزارع ، احداث زهكشهاي سطحي و زيرزميني در مناطق پرآب ، جلوگيري از پرت آب موجود با احداث كانال هاي آبياري ، لوله گذاري خطوط انتقال و ... مي باشد . شايان ذكر است در سالهاي گذشته بیشترین تعداد پروژه ها و بیشترین حجم عملیات مالی و بودجه ای در زمینه امور زیربنایی آب و خاک بوده است.

برخي از اقدامات امور آب و خاك (در سال زراعي 96-95 )

 

عنوان

عدد

واحد

عنوان

عدد

واحد

احداث كانال هاي آبياري

00

كيلومتر

تسطيح ليزري اراضي

00

هكتار

شبكه هاي آبياري 3 و 4

00

كيلومتر

مرمت و بازسازي قنوات

0.5

كيلومتر

سيستم هاي آبياري تحت فشار

131

هكتار

تجهيزو نوسازي اراضي

00

هكتار

لوله گذاري و انتقال آب  به مزارع

10

كيلومتر

آبرساني سيار مزارع و باغات

00

هكتار

احداث استخر ذخيره آب

00

باب

بندهاي انحرافي و خاكي

00

باب

ايستگاه هاي پمپاژ آب

00

باب

 

 

 

 

 

  نوع سيستم هاي آبياري انجام شده :        

كم فشار و سيستم پر فشار

از ديگر اقدامات امور آب و خاك :

پنج هكتار نيز سيستم قطره اي

  برنامه هاي توسعه اي بخش:

 

تعداد آزمايشگاه هاي آب و خاك شهرستان : ...............................

ميزان تسهيلات پرداختي توسعه بخش كشاورزي در طرح هاي آب و خاك (ميليون ريال): ....................................

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا