دوشنبه 25 شهریور ماه 1398
Untitled 6

جهت مشاهده فعاليتهاي سالهاي گذشته اين واحد مي توانيد به قسمت آرشيو مراجعه نماييد

عملكرد ترويج و آموزش كشاورزي در سال زراعي 97-96

برنامه ريزی و اجرای طرحهای ترويجی در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك ، نظارت و حمايت از عاملين ترويجی با تاكيد بر كشاورزان خبره ، تسهيل گران روستايی ، مددكاران ترويجی ، شركتهای خدمات مشاوره ای ، معرفی و حمايت از بهره برداران ، توليد كنندگان نمونه بخش كشاورزی ، روستايی و عشايری ، توسعه و تجهيز شبكه ترويجی متناسب با نياز بخش ، اجرای طرحهای بسيج سازندگی بمنظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزی ، استفاده از روش هاي نوين آموزشي در جهت ارتقاء سطح آگاهي ، مهارت ، دانش و بينش بهره برداران بخش كشاورزي و انتقال تبادل اطلاعات و دستاوردهاي تحقيقاتي و فنون جديد كشاورزي در سطح مزارع به كشاورزان حائز اهميت مي باشند .

برخي اقدامات امور ترويج وآموزش كشاورزي (در سال زراعي 97-96)

 

عنوان

برگزاري  كلاسها و كارگاههاي آموزشي (نفر روز)

پروژه  Ipm-ffs

(مدرسه در مزرعه)

بازديد هاي آموزشي

(نفر روز)

طرح تحقيقي ترويجي

(مورد)

مزارع نمايشي

(هكتار)

عدد

300

1

50

0

0

عنوان

دوره هاي مهارتي

(نفر روز)

توليد بروشور و

 اطلاعيه ترويجي (مورد)

بكارگيري مددكاران ترويجي (مورد)

صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي (مورد)

پروژه هاي اشتغالزايي زنان روستايي (مورد)

عدد

30

3

5

2

0

 

ديگر فعاليت هاواقدامات ترويجي شهرستان :

.اجراي 4 سايت جامع الگويي درشهرستان باعناوین باغ آلو ، باغ گردو، مزرعه کلزا وباغ سیب وباحضورهرکدام 20 نفربهره بردار .

همكاري دراجراي طرح اقتصاد مقاومتي

برگزاری جلسات تهک با همکاری اداره هواشناسی شهرستان

برخي از پتانسيل ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي شهرستان:

1-  .كشت گياهان دارويي با توجه به مساعد بودن آب وهواي شهرستان و توليد بالاترين اسانس درمنطقه.

2- سرمايه گذاري درزمينه جمع آوري وفرآوري گياهان دارويي با توجه به پتانسيل بالاي منطقه در رشد گياهان دارويي خودرو و تنوع بالاي ارقام گياهي ..

3-جمع آوري بذور گياهان دارويي و ايجاد بانك ژن از گياهان دارويي خودرو درمنطقه.

4- كشت گل محمدي باتوجه به نياز آبي پايين اين گياه و توليد اقتصادي محصول..

5-  ايجاد كارگاه هاي بزرگ فرآوري محصولات باغي با توجه به باغشهر بودن منطقه

6- سرمايه گذاري دربخش اكوتوريسم باتوجه به وجود محلات و باغات قديمي و بافت باغشهر

7-كشت زعفران دربرخي مناطق توصيه مي گردد.

8-توسعه مكانيزاسيون باغي

برخي از چالش هاي  پيش روي بخش كشاورزي  شهرستان :

1-  خردبودن اراضي و عدم امكان گسترش مكانيزاسيون كشاورزي

2-  فاصله زياد با بازارهاي مصرف محصولات كشاورزي

3- عدم اقتصادي بودن توليد باتوجه به خرده مالكي بودن ، هزينه توليد بالا ، عدم ثبات قيمتها وعدم دسترسي آسان به بازارمصرف

فعاليت هاي تحقيقاتي  و پژوهشي كشاورزي در شهرستان  :

تحقيق برروي بيماري شاركا به مدت يك سال باهمكاري كارشناسان مركزتحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان اصفهان
ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا