چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398
  آمار دام  
 
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
سال زراعی 94-93  8/30/2015 26.62 دريافت
سال زراعي 97-96  12/8/2018 26.62 دريافت
سال زراعی 95-94  8/3/2017 26.62 دريافت
سال زراعی 96-95  11/11/2017 26.62 دريافت
  آمار باغبانی  
 
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
سال زراعي 97-96  12/26/2018 10.94 دريافت
سال زراعی 87-86  1/9/2014 10.78 دريافت
سال زراعی 88-87  1/9/2014 10.78 دريافت
سال زراعی 91-90  1/9/2014 10.76 دريافت
سال زراعی 94-93  8/30/2015 10.79 دريافت
سال زراعی 95-94  7/30/2017 10.81 دريافت
سال زراعی 96-95  10/12/2017 10.85 دريافت
  آمار زراعی  
 
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
سال زراعي 97-96  11/23/2018 18.90 دريافت
سال زراعی 89-88  1/9/2014 11.83 دريافت
سال زراعی 90-89  1/9/2014 11.39 دريافت
سال زراعی 91-90  1/9/2014 10.87 دريافت
سال زراعی 93-92  12/7/2014 29.18 دريافت
سال زراعی 94-93  11/18/2015 29.70 دريافت
سال زراعی 95-94  7/27/2017 32.26 دريافت
سال زراعی 96-95  10/22/2017 20.97 دريافت
ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا