دوشنبه 25 شهریور ماه 1398
Untitled 6

برنامه هاي آتي

امور فني و زيربنايي

مرمت و بازسازی قنات های شهرستان

جرای پروژه های آبیاری تحت فشار

ادامه پوشش انهار و کانالهای سنتی شهرستان

اجرای طرح های لوله گذاری

اداره توليدات گياهي و دامي

افزایش ظرفیت مرغداریهای شهرستان به ظرفیت های اقتصادی

نوسازی و بهسازی واحدهای دامی کوچک روستایی

نوسازی و اصلاح باغات شهرستان

ادامه روند بازسازی و نوسازی سیستم های سوخت رسانی به واحدهای کشاورزی در سطح شهرستان

افزایش تولید در میزان عملکرد محصولات اصلی شهرستان در واحد سطح

توسعه و بازسازی مکانیزاسیون شهرستان

کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی تا رسیدن به تولید محصول سالم ارگانیک

اداره ترويج و آموزش كشاورزي

 آموزش بهره برداران

امور اراضي

 مقابله و برخورد جدی با متخلفین تغییر کاربری اراضی کشاورزی

 

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا