دوشنبه 25 شهریور ماه 1398
Amar_Gozareshatesaliane

فایل سیمای کشاورزی این شهرستان در سال زراعي 97-96 را از اینجا دریافت نمایید (حاوی اطلاعات کلیه واحدهای مدیریت)

فایل سیمای کشاورزی این شهرستان در سال زراعي 96-95 را از اینجا دریافت نمایید (حاوی اطلاعات کلیه واحدهای مدیریت)

فایل سیمای کشاورزی این شهرستان در سال زراعي 95-94 را از اینجا دریافت نمایید (حاوی اطلاعات کلیه واحدهای مدیریت)

فایل سیمای کشاورزی این شهرستان در سال زراعي 94-93 را از اینجا دریافت نمایید (حاوی اطلاعات کلیه واحدهای مدیریت)

جهت مشاهده گزارشات سالیانه هر واحد به قسمت "واحدهای این مدیریت" و سپس قسمت فعالیت های هر واحد مراجعه نمایید. با استفاده از لینکهای زیر نیز می توانید به این صفحات دسترسی یابید.

گزارشات امور دام و طيور و آبزيان
گزارشات امور زراعت
گزارشات امور باغبانی
گزارشات امور حفظ نباتات
گزارشات امور اراضی
گزارشات امور طرح و برنامه
گزارشات امور آب و خاک
گزارشات امور ترویج

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا