دوشنبه 25 شهریور ماه 1398
   
 
New Page 1

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار

خوانسار - خیابان آیت الله علوی - خیابان بسیج - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار کد پستی 36431-87916


شماره تلفن: 03157770075
03157770076
03157773888
03157772328

فکس: 03157770440

پست الکترونیک: Info@agri-khansar.ir

پست الکترونیک مسئول پرتال: Admin@agri-khansar.ir

  پس از برقراری ارتباط شماره داخلی مورد نظر را وارد کنید  
 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
محمدرضا مجيديمدیر Modir@agri-khansar.ir 111 
اصغر احمدیمعاونت Ahmadi@agri-Khansar.ir 112 
رضا اشراقيرئيس اداره بهبود توليدات گياهي و دامي Eshraghi@agri-khansar.ir 106 
حميدرضا ذوالفقاريمعاونت اداري مالي و حراست Zolfaghari@agri-khansar.ir 115 
رضا زاغيمسئول اداره امور اراضي و متصدي اموال Zaghi@agri-khansar.ir 102 
محمدرضا مجيديكارشناس صنايع كشاورزي، آبیاری تحت فشار Majidi@agri-khansar.ir 107 
فضل ا... حسنعليمتصدي امور اراضي Hasanali@agri-khansar.ir 102 
سيدسعيد سيدصالحيمتصدي امور تنظيم بازار SeyedSalehi@agri-khansar.ir 119 
صادق معينيرئيس اداره فني و زير بنايي Moini@agri-khansar.ir 121 
محمدتقي كتابچيمسئول طرح و برنامه Ketabchi@agri-khansar.ir 120 
حسين منصوريرابط امور اداري رفاهي و پشتيباني و كارپرداز Mansuri@agri-khansar.ir 118 
محمدحسين نيكپوررابط آموزش عقيدتي Nikpur@agri-khansar.ir 107 
جمال امينيمسئول امور حقوقي Amini@agri-khansar.ir 104 
حميدرضا يزدانيمسئول مركز خدمات گلسار Azami@agri-khansar.ir 57752340 
فاطمه شفيعيمسئول اداره ترويج و آموزش كشاورزي و سوخت Shafie@agri-khansar.ir 113 
قدرت ا... سلطانيآبدارخانه 117 
یوسف طاهریكارشناس زراعت، آبياري تحت فشار و مكانيزاسيون Taheri@agri-khansar.ir 122 
لیلا شاه کرمكارشناس باغباني و امور صنايع كشاورزي Shahkaram@agri-khansar.ir 109 
علیرضا اسلامی فیروز آبادیمسئول روابط عمومی، آمار و امور دبیرخانه Eslami@agri-khansar.ir 101 
روح الله ميركريميكارشناس حفظ نباتات و مسئول دفتر مدير Mirkarimi@agri-khansar.ir 110 
رضا شعيبمتصدي خدمات عمومي 127 
   
 
Amar_Gozareshatesaliane

 همچنین جهت دسترسی بهتر می توانید از این لینک نیز استفاده فرمایید.

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا