شنبه 26 آبان ماه 1397
Personal
نام: رضا
نام خانوادگی: اشراقی
عنوان: معاونت بهبود تولیدات دامی و گیاهی
شماره داخلی: 105
پست الکترونیک: ٍEshraghi@agri-khansar.ir

نام: سيد سعيد
نام خانوادگی: سيدصالحي
عنوان: متصدي زراعت
شماره داخلی: 117
پست الکترونیک: SeyedSalehi@agri-khansar.ir

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا