دوشنبه 25 شهریور ماه 1398
Personal
نام: محمدتقی
نام خانوادگی: کتابچی
عنوان: مسئول طرح و برنامه
شماره داخلی: 120
پست الکترونیک: Ketabchi@agri-khansar.ir

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا