دوشنبه 25 شهریور ماه 1398

1- نظارت بر اراضی واگذار شده اعم از مرغداریها، دامداریها، گاوداریها و طرح های بخش کشاورزی

2- نظارت بر طرح های کمیسیون تبصره 1 ماده 1 استان در شهرستان

3- نظارت بر طرح های تبصره 4

4- بررسی درخواست های واگذاری و در صورت امکان ادامه کار

5- بررسی درخواستهای تغییر کاربری در زیر بخشهای کشاورزی و غیره در اراضی مستثنیات و ملکی

6- حفظ و حراست از اراضی باغات و زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری بی رویه و غیر مجاز و در صورت تخلف و تغییر کاربری، معرفی به محاکم قضایی

7- ثبت بررسی درخواست ارباب رجوعان مربوط به امور باقیمانده اصلاحات اراضی

8- بررسی پرونده های گروه های مشاع جهت ادامه عملیات و پیگیری سندهای اراضی

9- وصول عواید

10- هماهنگیهای لازم با منابع طبیعی جهت اراضی ملی و مستثنیات

11- پاسخ استعلامات دفترخانه ها

12- بررسی درخواستها و استعلامات کمیسیون قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند (مربوط به ثبت اسناد)

13- شرکت در جلسات حفاظت از منابع ملی

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا