چهارشنبه 30 مرداد ماه 1398
Untitled 6

جهت مشاهده فعاليتهاي سالهاي گذشته اين واحد مي توانيد به قسمت "آرشيو" مراجعه نماييد .

عملكرد امور طرح و برنامه تا پايان سال زراعي 97-96

1- پيگيري موافقت نامه تبادل شده و اعتبارات تخصيصي جاري و عمراني در زير بخشهاي كشاورزي

2- برگزاري و هماهنگي جلسه اعضاي كار گروه با بانك كشاورزي در جهت جذب سريع تسهيلات تكليفي در بخش كشاورزي

3- عضو كار گروه اشتغال شهرستان پيگيري و ثبت در سامانه رصد

4- پيگيري و صدور پروانه مشاغل خانگي و تسهيلات آن

5- هماهنگي در جلسه كار گروه بند "خ" تبصره 33 و ارسال گزارشات

6- حضور در جلسات كميته برنامه ريزي شهرستان

7- هماهنگي و تشكيل كار گروه ميز خدمت واحد مكانيزاسيون و ثبت در سامانه تسهيلات

8- پيگيري جهت ثبت نام در سامانه بهنياب و تسهيلات ارائه شده در بانك هاي عامل

9- پيگيري ثبت نام شدگان در سامانه هاي كارا، فراگير، پايدار و روستايي

10- شركت در جلسه هاي كميته فني مصوبات فراگير و پايدار روستايي در ادارات كار و فرمانداري شهرستان

11- پيگيري جذب تسهيلات فراگير و پايدار در بانك هاي عامل پست بانك، توسعه تعاون، كشاورزي، صندوق كارآفريني

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا