دوشنبه 25 شهریور ماه 1398
New Page 1

 

 نام: بهاءالدین
نام خانوادگي:
خسروی
پور
عنوان:
سرپرست اداره دامپزشكي شهرستان خوانسار
شماره تلفن: 57230556 - 031              فاكس: 57230958 - 031
پست الكترونيك:
آدرس پستي:
خوانسار - پل نو - شبكه دامپزشكي شهرستان خوانسار
 

شبكه دامپزشكي شهرستان خوانسار

در دنياي امروز كه استفاده از علوم تكنولوژي جهت تامين سلامتي و رفاه توسعه همه جانبه جوامع نقش راهبردي دارد دامپزشكي با كنترل و پيشگيري از بيماري هاي دامي و حفظ سرمايه هاي عظيم دامي، نقش بسيار موثري در تامين سلامتي و رفاه و توسعه جوامع بشري ايفاد مي كند. از طرفي به لحاظ نقش بسيار موثر و غير قابل انكار دامپزشكي در تامين امنيت غذايي دامپزشكي در تمام جوامع از منظر استراتژيك نيز بسيار مورد توجه مي باشد.
فعاليتهايي چون پيشگيري و كنترل بيماريهاي دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام – نظارت و كنترل كيفي مواد، كشف و كنترل مخاطرات زيست محيطي (Biosecurity)، تلاش در جهت برقراري امنيت زيستي، تحقيقات در پزشكي، تدريس و تحقيق در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و بسياري از موار ديگر همگي مبين گستردگي نقش دامپزشكي و زيربنايي بودن فعاليت آن مي باشد.


شبكه دامپزشكي شهرستان خوانسار نيز به عنوان يكي از نهاد هاي مسئول در شهرستان به عنوان يكي از نهاد هاي مسئول در شهرستان به عنوان بزرگترين شبكه در استان، با آگاهي از اهميت فعاليتهاي خود و همچنين با بهرهگيري از پرسنل زحمتكش و نيز تلاش و سرلوحه قراردادن در خدمت رساني در فعيتهاي خود علي رغم وجود مشكلات و كمبود امكانات در حد توان و مقدورات توانسته است از سرمايه دام و طيور اين شهرستان حفاظت كرده و با كنترل و نظارت بر توليد، توزيع و عرضه محصولات خام دامي سلامت و بهداشت عمومي جامعه را تضمين نمايد.


اين شبكه داراي 9 نفر پرسنل شامل 1 نفر دكتر دامپزشكي حرفه اي، 20 نفر كارشناس اماكن دامي، 3 نفر كمك كارشناس، 1 نفر تكنيسين دامپزشكي، يك نفر راننده و يك نفر نگاهبان مي باشد.
در بخش خصوصي اين شهرستان 2 باب درمانگاه، 3 باب داروخانه و يك باب آزمايشگاه دامپزشكي ارائه خدمات و فعاليت مي نمايد.

 

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا