دوشنبه 25 شهریور ماه 1398
Personal

نام: حمید

نام خانوادگی: احمدی

عنوان: رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان خوانسار

شماره تلفن: 03157230095

فكس: 03157230095

آدرس: خوانسار - چهارباغ - روبروي سالن شهيد رجايي

اداره تعاون روستايي شهرستان خوانسار

در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساس جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اهداف عالي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و به منظور تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به كشاورزان و توليد كنندگان شهرستان خوانسار اين اداره در سال 1363 با انتزاع سه شركت تعاوني روستايي از اداره تعاون روستايي شهرستان گلپايگان به صورت مستقل تشكيل و رسميت يافت..

ا تشكيل و استقلال اين اداره و تحويل سه شركت تعاوني روستايي كه در حوزه فعاليت و محدوديت شهرستان قرار داشتند ضرورت تشكيل اتحاديه شهرستان احساس و در همان سال اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي نيز تشكيل و عملا فعاليت خدماتي بازرگاني خود را در چهار چوب اساسنامه مصوب مجمع عمومي شروع نمود.

س از آن به تدريج بنا به ضرورت و نياز طبقه روستايي و كشاورزي و صنوف مختلف وابسته به كشاورزي شركتهاي تعاوني كشاورزي مختلف يكي پس از ديگري تشكيل و به ارائه خدمات لازم به اعضا پرداختند، در مجموع اتحاديه و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي شهرستان با نظارت و ارائه طريق مستقيم اداره تعاون روستايي شهرستان در اين مدت منشاء ارائه خدمات ارزنده اي به قشر توليد كننده روستايي و كشاورزان منطقه بوده و تا حدودي توانسته در اقتصاد عمومي منطقه، ايجاد اشتغال، و افزايش توليد و جلوگيري از مهاجرت بي رويه موثر واقع گردد.

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا