چهارشنبه 04 اردیبهشت ماه 1398

ورود |عضويت
  سالهاي زراعي  
 
  آمار بارندگي سال زراعي 92-91  
 
Barandegi

آمار نهايي (تا انتهاي شهريور 1392)

بارندگی در تاریخ 26/02/92
بارندگی در تاریخ 17/02/92
بارندگی در تاریخ 16/02/92
بارندگی در تاریخ 14/02/92
بارندگی در تاریخ 01/02/92
بارندگی در تاریخ 25/01/92
بارندگی در تاریخ 18/01/92
بارندگی در تاریخ 17/01/92
بارندگی در تاریخ 16/01/92
بارندگی در تاریخ 01/01/92
بارندگی در تاریخ 21/12/91
بارندگی در تاریخ 16/12/91
بارندگی در تاریخ 15/12/91
بارندگی در تاریخ 05/12/91
بارندگی در تاریخ 14/11/91
بارندگی در تاریخ 10/11/91
بارندگی در تاریخ 21/10/91
بارندگی در تاریخ 06/10/91
بارندگی در تاریخ 05/10/91
بارندگی در تاریخ 01/10/91
بارندگی در تاریخ 21/09/91
بارندگی در تاریخ 18/09/91
بارندگی در تاریخ 16/09/91
بارندگی در تاریخ 03/09/91
بارندگی در تاریخ 30/08/91
بارندگی در تاریخ 23/08/91
بارندگی در تاریخ 15/08/91
بارندگی در تاریخ 07/08/91
بارندگی در تاریخ 06/08/91
بارندگی در تاریخ 05/08/91
بارندگی در تاریخ 03/08/91
بارندگی در تاریخ 02/08/91
بارندگی در تاریخ 30/07/91
بارندگی در تاریخ 29/07/91
بارندگی در تاریخ 28/07/91
بارندگی در تاریخ 19/07/91

  بارش نهايي سالهاي زراعي  
 
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا